Hidro-geo projekt se bavi istraživanjima      

Tvrtka pruža usluge projektiranja, savjetovanja i nadzora u svim vrstama hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja na komercijalnim i rezidencijalnim projektima.

Mobirise

Savjetovanje

Tvrtka pruža usluge projektiranja, savjetovanja i nadzora u svim vrstama hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja na komercijalnim i rezidencijalnim projektima. Na temelju dugogodišnjeg iskustva, suradnje s drugim vodećim institucijama u zemlji i najnovijoj tehnologiji i stručnoj literaturi sa sigurnošću možemo jamčiti uspjeh vašeg projekta bez obzira radi li se o potrebi vode za piće, navodnjavanje, industriju, grijanje/hlađenje objekta i slično.

Resursi

Smatramo kako su vodni i geotermalni resursi, odnosno obnovljivi izvori energije, temelji na kojima se grade uspješno poslovanje, energetski učinkovita imanja, hoteli, stambeno-poslovni prostori, hale, škole, vrtići te ostali objekti. Kao poduzeće koje zagovara energetski održiv razvoj, koristimo najnovije i ekološki prihvatljive tehnologije pri hidrogeološkim i geotermalnim istraživanjima. Naša misija je pružiti vrhunsku uslugu kroz dobru komunikaciju i odgovorno ponašanje, imajući u vidu potrebe klijenta.

Vizija

Vjerujemo da su vodni i geotermalni resursi odnosno obnovljivi izvori energije temelji/osnove na kojima se grade uspješni biznisi, energetski učinkovita imanja, hoteli, stambeni/poslovni prostori, hale, škole, vrtići . cijele zajednice.  Isto tako vjerujemo da hidrogeološka i geotermalna istraživanja u današnje moderno doba nisu nešto što se može prepustiti slučaju i tvrtkama sa zastarjelim tehnologijama nego mladim i inovativnim ljudima koji razumiju potrebe klijenta, dobre komunikacije i odgovornog ponašanja.

Područja rada

Pružamo usluge hidrogeoloških istraživanja od analiza postojeće dokumentacije, rekognosticiranja terena, geomorfolške analize, hidrogeološlog kartiranja, radova projektiranja, bušenja i opremanje istražnih bušotina i zdenaca 100 do 1000 mm, za potrebe vodoopskrbe, bazena, dizalica topline, navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, odvodnjavanja, sniženja razine podzemne vode tijekom iskopa građevne jame i sl., testiranja i monitoringa podzemnih voda, softverske obrade podataka, određivanja optimalnog kapaciteta zdenaca, snimanje unutrašnjosti bunara podvodnom kamerom.

Obnovljivi izvori energije i zaštita vode

Geotermalne dizalice topline voda-voda koriste toplinu podzemnih voda... Prilikom izvedbe zdenaca iznimno je važno provjeriti fizičko kemijske parametre podzemne vode. Podzemne vode najizdašniji su izvor akumulirane topline zahvaljujući svojoj konstantnoj temperature od 9 °C do 14 oC tijekom cijele godine. U svrhu zaštite područja na kojem se nalazi izvorište ili drugo ležište vode koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu, kao i područje na kojem se za iste potrebe zahvaća voda iz rijeka, jezera, akumulacija i sl., mora biti zaštićeno od namjernog ili slučajnog onečišćenja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njezinu izdašnost (zone sanitarne zaštite). 

Bušotine i zdenci

Čišćenje i osvajanje istražno eksploatacijskih bušotina i zdenaca ima iznimnu ulogu u područjima niske izdašnosti vodonosnika (stijene - pukotinska poroznost) gdje se pravilnom izvedbom povećava specifični kapacitet zdenca, dok u područjima više izdašnosti (šljunak, pijesak - međuzrnska poroznost) glavni cilj čišćenja i osvajanja je iznos sitne frakcije u zoni oko zdenca. Pokusno crpljenje zdenca izvodi se crpljenjem dubinskom potopnom pumpom uz opažanja oscilacija razine podzemne vode u zdencu i opažačkim piezometrima. Izvodi se s ciljem dobivanja parametara vodonosnog sloja (transmisivnost, vodljivost, uskladištenje) iz kojeg se crpi voda te parametara samog zdenca (gubitci, izdašnost, radijus utjecaja).  Iznimno bitan korak za daljnje planiranje opreme (pumpi), optimalno korištenje i dugovječnost zdenca.

Adresa

Zagreb, Ulica Vjenceslava Richtera 4

+385981876388