HIDROGEOLOGIJA

Hidrogeologija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem porijekla podzemnih voda, geoloških uvjeta pod kojim se voda nalazi i kreće, rasprostranjenosti podzemnih voda, tipovima akumulacija podzemnih voda, režima podzemnih voda, uvjeta prihrane i pražnjenja podzemnih voda, rezervama, kemizmom, procesima i uvjetima zagađivanja i zaštite podzemnih voda. Dijeli se na hidrogeologiju nizinskih područja gdje prevladava primarna ili međuzrnska poroznost u stijenama i na hidrogeologiju krša gdje prevladava sekundarna ili pukotinska (disolucijska) poroznost u stijenama.

Mobirise

HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o. pruža usluge hidrogeoloških istraživanja kao što su

 • analiza postojeće dokumentacije
 • rekognosticiranje terena
 • izrada projekta istraživanja
 • geomorfološka analiza terena
 • hidrogeološko kartiranje terena sa izradom hidrogeoloških karata različitih mjerila
 • geofizička ispitivanja terena
 • projektiranje, bušenje i opremanje istražnih bušotina i zdenaca 100 do 1000 mm, za potrebe vodoopskrbe, bazena, dizalica topline, navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, odvodnjavanja, sniženja razine podzemne vode tijekom iskopa građevne jame i sl.
 • testiranje bušotina i zdenaca pokusnim crpljenjem
 • monitoring podzemnih voda
 • softverska obrada podataka monitoringa i testiranja zdenaca
 • izrada programa sanitarne zaštite izvora, zdenaca i dr. objekata
 • određivanje optimalnog kapaciteta bunara i izbor opreme za crpljenje
 • snimanje unutrašnjosti bunara podvodnom kamerom
 • fizičko kemijska ispitivanja uzoraka vode na terenu
 • kartiranje jezgra bušotina
 • obrada podataka sa izradom elaborata o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima
Adresa

Zagreb, Ulica Vjenceslava Richtera 4

+385981876388