Dizalice topline

Geotermalne dizalice topline voda-voda koriste toplinu podzemnih voda.

Dubinska potopna pumpa dovodi podzemnu vodu iz eksploatacijskog zdenca do isparivača dizalice topline gdje se akumulirana energija iz podzemne vode predaje radnom mediju te se na taj način pospješuje njegovo isparavanje. Ohlađena podzemna voda potom se vraća u upojni zdenac odnosno u prirodni podzemni tok vode.

Prilikom izvedbe zdenaca iznimno je važno provjeriti fizičko kemijske parametre podzemne vode. Podzemne vode najizdašniji su izvor akumulirane topline zahvaljujući svojoj konstantnoj temperature od 9 °C do 14 oC tijekom cijele godine. Dizalice topline zemlja-voda koriste geotermalne izvore topline akumulirane u zemlji. Za rad dizalice topline neophodno je postavljanje površinskih kolektora ili bušenje dubinskih sondi u zavisnosti o raspoloživom prostoru objekta u koji se ugrađuje ovakav sustav. U oba slučaja kao mediji za prijenos topline se koristi specijalna tekućina (rasolina) otporna na smrzavanje.

Mobirise

Zone sanitarne zaštite

Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ista se klasificiraju na:

1. izvorišta maksimalnog kapaciteta do 20 l/s u smislu dinamike crpljenja

2. izvorišta maksimalnog kapaciteta od 20 l/s do 100 l/s u smislu dinamike crpljenja

3. izvorišta maksimalnog kapaciteta većeg od 100 l/s u smislu dinamike crpljenja.

Zone sanitarne zaštite utvrđuju se prema tipu vodonosnika za:

1. izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode, iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti i iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti

2. izvorišta sa zahvaćanjem površinskih voda, iz akumulacija i jezera te iz otvorenih vodotoka.

Analiza i interpretacija podataka vrši se temeljem AquiferWin32 programa, dok se grafički prilozi prikazuju uz pomoć QGIS programa.

Mobirise

Europska povelja o vodi

 • Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskoj djelatnosti. 
 • Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni. 
 • Mijenjati kvalitetu vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise. 
 • Kvaliteta vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva. 
 • Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih. 
 • Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa. 
 • Vodeni resursi se moraju stalno kontrolirati. 
 • Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrirati zakonom preko nadležnih institucija. 
 • Zaštita voda traži značajan napor u znanstvenom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informiranje.
 • Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakoga da vodu racionalno koristi. 
 • Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica. 
 • Voda ne zna granice. To je jedan, zajednički izvor, koji traži međunarodnu suradnju.
Adresa

Zagreb, Ulica Vjenceslava Richtera 4

+385981876388