Naše usluge

Metode bušenja

Na temelju provedenih geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih ispitivanja izrada Programa radova za vodoistražne i vodozahvatne radove odnosno bušenje istražnih bušotina i zdenaca. Pod tim podrazumijevamo razne vrste jezgrovanja (jednostruka, dvostruka, trostruka jezgrena cijev, wireline) i metode bušenja zdenaca (laviranje, direktna, reversna, DTH čekić) ovisno o geologiji istražnog područja.

Pri upotrebi isplake ili pak pjene za bušenje bušotina i zdenaca koristimo samo Eko frendly materijale.

Čišćenje i osvajanje

Čišćenje i osvajanje istražno eksploatacijskih bušotina i zdenaca ima iznimnu ulogu u područjima niske izdašnosti vodonosnika (stijene - pukotinska poroznost) gdje se pravilnom izvedbom povećava specifični kapacitet zdenca, dok u područjima više izdašnosti (šljunak, pijesak - međuzrnska poroznost) glavni cilj čišćenja i osvajanja je iznos sitne frakcije u zoni oko zdenca.

Puno faktora određuje način i proces čišćenja i osvajanja zdenaca poput razine podzemne vode, promjera zdenca, tip vodonosnika te je čišćenje i osvajanje jedan od najvažnijih procesa u izvedbi samog zdenca kojem se ne smije pristupiti olako. Čišćenje i osvajanje bušotina i zdenaca izvodi se nakon izvedbe zdenca te prema standardima i preporukama struke jednom u intervalu od pet godina u vodonosnicima s međuzrnskom poroznošću i jednom u intervalu od dvije godine sa pukotinskom poroznošću. 

Pokusno crpljenje

Pokusno crpljenje zdenca izvodi se crpljenjem dubinskom potopnom pumpom uz opažanja oscilacija razine podzemne vode u zdencu i opažačkim piezometrima. Izvodi se s ciljem dobivanja parametara vodonosnog sloja (transmisivnost, vodljivost, uskladištenje) iz kojeg se crpi voda te parametara samog zdenca (gubitci, izdašnost, radijus utjecaja).

Osim izvođenja samog pokusnog crpljenja vršimo uslugu izrade Izvještaja o provedenom pokusnom crpljenju sa svim hidrogeološkim parametrima u svrhu legalizacije postojećih istražno-eksploatacijskih zdenaca.

Software: AquiferWin32, Aquifertest, AQTESOLV.

Sniženje razine podzemnih voda u građevinskoj jami

Na temelju analiza pokusnog crpljenja vršimo izradu projekata izvedbe grupe eksploatacijskih zdenaca i kapaciteta crpljenja po pojedinom zdencu za sniženje razine podzemne vode tijekom iskopa građevne jame i izvedbe objekta. 

Analiza i interpretacija podataka vrši se temeljem AquiferWin32 programa.

Adresa

Zagreb, Ulica Vjenceslava Richtera 4

+385981876388