HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
ZONE SANITARNE ZAŠTITE
Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ista se klasificiraju na:
1. izvorišta maksimalnog kapaciteta do 20 l/s u smislu dinamike crpljenja,
2. izvorišta maksimalnog kapaciteta od 20 l/s do 100 l/s u smislu dinamike crpljenja i
3. izvorišta maksimalnog kapaciteta većeg od 100 l/s u smislu dinamike crpljenja.
Zone sanitarne zaštite utvrđuju se prema tipu vodonosnika za:
1. izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode, i to:
- iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti i
- iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti;
2. izvorišta sa zahvaćanjem površinskih voda, i to:
- iz akumulacija i jezera i
- iz otvorenih vodotoka.
Analiza i interpretacija podataka vrši se temeljem AquiferWin32 programa, dok se grafički prilozi prikazuju uz pomoć QGIS programa.