HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
SNIŽENJE RAZINE PODZEMNIH VODA U GRAĐEVNOJ JAMI
Na temelju analiza pokusnog crpljenja vršimo izradu projekata izvedbe grupe eksploatacijskih zdenaca i kapaciteta crpljenja po pojedinom zdencu za sniženje razine podzemne vode tijekom iskopa građevne jame i izvedbe objekta.
Analiza i interpretacija podataka vrši se temeljem AquiferWin32 programa.