HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
POKUSNO CRPLJENJE
Pokusno crpljenje zdenca izvodi se crpljenjem dubinskom potopnom pumpom uz opažanja oscilacija razine podzemne vode u zdencu i opažačkim piezometrima. Izvodi se s ciljem dobivanja parametara vodonosnog sloja (transmisivnost, vodljivost, uskladištenje) iz kojeg se crpi voda te parametara samog zdenca (gubitci, izdašnost, radijus utjecaja).
Osim izvođenja samog pokusnog crpljenja vršimo uslugu izrade Izvještaja o provedenom pokusnom crpljenju sa svim hidrogeološkim parametrima u svrhu legalizacije postojećih istražno-eksploatacijskih zdenaca.
Software: AquiferWin32, Aquifertest, AQTESOLV