HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
METODE BUŠENJA
Na temelju provedenih geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih ispitivanja izrada Programa radova za vodoistražne i vodozahvatne radove odnosno bušenje istražnih bušotina i zdenaca. Pod tim podrazumijevamo razne vrste jezgrovanja (jednostruka, dvostruka, trostruka jezgrena cijev, wireline) i metode bušenja zdenaca (laviranje, direktna, reversna, DTH čekić) ovisno o geologiji istražnog područja.
Pri upotrebi isplake ili pak pjene za bušenje bušotina i zdenaca koristimo samo Eko frendly materijale.