HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o. - Vjenceslava Rihtera 4 - 10000 Zagreb - Hrvatska
Kontakt: +385 1 8889 727 ** E-mail: info@hgp.hr