HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
DIZALICE TOPLINE
Geotermalne dizalice topline voda-voda koriste toplinu podzemnih voda.
Dubinska potopna pumpa dovodi podzemnu vodu iz eksploatacijskog zdenca do isparivača dizalice topline gdje se akumulirana energija iz podzemne vode predaje radnom mediju te se na taj način pospješuje njegovo isparavanje. Ohlađena podzemna voda potom se vraća u upojni zdenac odnosno u prirodni podzemni tok vode.
Prilikom izvedbe zdenaca iznimno je važno provjeriti fizičko kemijske parametre podzemne vode. Podzemne vode najizdašniji su izvor akumulirane topline zahvaljujući svojoj konstantnoj temperature od 9 °C do 14 oC tijekom cijele godine.
Dizalice topline zemlja-voda koriste geotermalne izvore topline akumulirane u zemlji.
Za rad dizalice topline neophodno je postavljanje površinskih kolektora ili bušenje dubinskih sondi u zavisnosti o raspoloživom prostoru objekta u koji se ugrađuje ovakav sustav. U oba slučaja kao mediji za prijenos topline se koristi specijalna tekućina (rasolina) otporna na smrzavanje.