HIDRO-GEO PROJEKT d.o.o.
菼┢ENJE I OSVAJANJE
萯规enje i osvajanje istra緉o eksploatacijskih bu筼tina i zdenaca ima iznimnu ulogu u podru鑚ima niske izda筺osti vodonosnika (stijene - pukotinska poroznost) gdje se pravilnom izvedbom pove鎍va specifi鑞i kapacitet zdenca, dok u podru鑚ima vi筫 izda筺osti (筶junak, pijesak - me饀zrnska poroznost) glavni cilj 鑙规enja i osvajanja je iznos sitne frakcije u zoni oko zdenca.
Puno faktora odre饀je na鑙n i proces 鑙规enja i osvajanja zdenaca poput razine podzemne vode, promjera zdenca, tip vodonosnika te je 鑙规enje i osvajanje jedan od najva緉ijih procesa u izvedbi samog zdenca kojem se ne smije pristupiti olako.
萯规enje i osvajanje bu筼tina i zdenaca izvodi se nakon izvedbe zdenca te prema standardima i preporukama struke jednom u intervalu od pet godina u vodonosnicima s me饀zrnskom porozno规u i jednom u intervalu od dvije godine sa pukotinskom porozno规u.